VersaPro/VersaPro J 型番一覧

タイプVS<VS-L>

VKM47/S4-L、VKT46/S4-L、
VJM47/S4-J、VJT46/S4-L

タイプVS<VS-J>

VKT40/S4-J、
VJT40/S4-J

タイプVD<VD-K>

VKH52/D-K、VKM47/D-K、
VJH52/D-K、VJM47/D-K

タイプVD<VD-J>

VKH48/D-J、VKM44/D-J、
VJH48/D-J、VJM44/D-J

タイプVX<VX-K>

VKH52/X-K、VKM47/X-K、VKT46/X-K、VKL45/X-K、
VJH52/X-K、VJM47/X-K、VJT46/X-K、VJL45/X-K

タイプVX<VX-J>

VKH48/X-J、VKM44/X-J、VKT44/X-J、VKL44/X-J、
VJH48/X-J、VJM44/X-J、VJT44/X-J、VJL44/X-J

タイプVX<VX-C>

VKT44/X-C、VKL44/X-C

タイプVL<VL-J>

VJT44/L-J、VJL44/L-J

タイプVA<VA-J>

VKL44/AA-J、
VJL44/AA-J

タイプVE<VE-L>

VKV47/E-L、VKT44/E-L、VKL44/E-L、VKE11/E-L

タイプVE<VE-J>

VKT44/E-J、VKL44/E-J、VKE11/E-J

タイプVF<VF-L>

VJV47/F-L、VJT44/F-L、VJL44/F-L、VJE11/E-L

タイプVF<VF-J>

VJT44/FB-J、VJL44/FB-J、VJE11/FB-J、VJT44/FA-J、VJL44/FA-J、VJE11/FA-J

タイプVW<VW-L>

VK545/WD-L、
VJ545/WD-L

タイプVM<VM-J>

VKT44/M-J、VKL44/M-J、
VJT44/M-J、VJL44/M-J

タイプVM<VM-H>

VKT44/M-H、VKL44/M-H

タイプVM<VM-G>

VKT42/M3-G、VKT42/M2-G、VKL41/M3-G、VKL41/M2-G、
VJT42/M3-G、VJT42/M2-G、VJL41/M3-G、VJL41/M2-G

タイプVM<VM-B>

VKT42/M3-B、VKL41/M3-B

UltraLite タイプVN<VN-L>

VKT46/N-L、
VJT46/N-L

UltraLite タイプVN<VN-J>

VKT44/N-J、
VJT44/N-J

UltraLite タイプVC<VC-K>

VK745/C-K、VK845/C-K、VK545/C-K、VK645/C-K、
VJ745/C-K、VJ545/C-K

UltraLite タイプVC<VC-J>

VK540/C-J、VK640/C-J、
VJ540/C-J

UltraLite タイプVG<VG-L>

VKV50/G-L、VKT46/G-L、
VJV50/G-L、VJT46/G-L

UltraLite タイプVG<VG-J>

VKV47/G-J、VKT44/G-J、
VJV47/G-J、VJT44/G-J

文教モデル タイプVS<VS-L>

VKN47/S4-L、VKU46/S4-L

文教モデル タイプVS<VS-J>

VK140/S4-J